Bести

22.10.2014

Во Сремски Карловци, Србија, се одржи годишен состанок на ПРО КОЛЕКТ Групација во кои учествуваа претставници на SID...

Бизнис совет

Најдобрата превенција е редовна проверка на Вашите клиенти и навремена акција против оние кои имаат потешкотии со навременото плаќање на своите обв